Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Seiffert, kierownik Działu Sprzedaży TSLOGISTIC
Na korzystne wyniki polskiej gospodarki składa się wiele czynników mikro- i makroekonomicznych. Globalny rynek zapomniał już o kryzysie i nabiera rozpędu. Polska jest ważnym ogniwem w procesach produkcyjnych największych firm starego kontynentu. Dlatego gdy najsilniejsze gospodarki europejskie zwiększają zamówienia i produkcje w swoich fabrykach, w Polsce odczuwamy znaczący wzrost eksportu. Kolejnymi czynnikami mającymi pozytywny wpływ na obraz naszej gospodarki są spadające bezrobocie, rosnące płace oraz wewnętrzny program socjalny, które w dużym stopniu pozwoliły Polakom wyjść na zakupy. Zwiększona konsumpcja niesie za sobą konieczność dostosowywania mocy przerobowych w polskich fabrykach do potrzeb rynku. Obecna sytuacja na rynkach światowych oraz inne czynniki mające wpływ na naszą gospodarkę pozwalają myśleć pozytywnie o rozwoju naszego kraju.
Jeśli spojrzymy na obecne wyniki naszej gospodarki, to sytuacja wygląda optymistycznie, jednakże obraz długoterminowy nie rysuje się już aż tak kolorowo. Przejściowe zawirowania na scenie politycznej w mniejszym lub większym stopniu odbiły się spadkiem w obszarze inwestycji przedsiębiorstw. Nowi inwestorzy co prawda wybierają nasz kraj jako miejsce warte zainwestowania i otwierają nowe fabryki czy centra logistyczne, jednak firmy, które od lat są obecne na naszym rynku, są bardziej wstrzemięźliwe. Niepewna polityka zagraniczna oraz zmiany legislacyjne zachodzące w naszym kraju mogą skutkować odsunięciem Polski od najważniejszych decyzji zapadających w Europie. Polsce brakuje inwestycji w nowe technologie, innowacyjne rozwiązania, a rozwój tych dziedzin pozwala gospodarce pozostać konkurencyjną na tle innych państw. Opieranie wzrostu gospodarczego głównie na konsumpcji niestety jest procesem bardzo krótkowzrocznym. W mojej ocenie to są jedne z głównych czynników mogących mieć wpływ na osłabienie tempa wzrostu gospodarki Polski.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Rynek logistyki 2020

Rynek logistyki 2020

Małgorzata Markowska, Marketing Manager, GLS Poland
Ograniczenia i obostrzenia związane z pandemią niewątpliwie jeszcze przyśpieszyły rozwój e-commerce, a przez to również branży KEP. Z drugiej strony, sprawne działanie w zupełnie nowej dla wszystkich sytuacji, jaka zaistniała wiosną, wymagało elastyczności i umiejętności szybkiego reagowania. W krótkim czasie należało wprowadzić rozwiązania umożliwiające bezpieczną, a więc bezkontaktową dostawę.

czytaj więcej »

Rynek logistyki 2020

Rynek logistyki 2020

Bogdan Młynarczyk, dyrektor generalny, GEODIS Poland
Próba podsumowania kluczowych zjawisk minionego roku wymyka się standardowemu ujęciu. 2020 z pewnością przejdzie do podręczników jako modelowy przykład testowania trwałości łańcuchów logistycznych pod kątem odporności na zaburzenia popytu, czy wręcz okresowe braki podaży, jak w marcu gdy na kilka dni zatrzymano produkcję w fabrykach.

czytaj więcej »

Żegluga kontenerowa 2020

Żegluga kontenerowa 2020

Bartosz Wilczyński, Head of Intercontinental Supply Chain Solutions, DB Schenker
Sytuacja związana z Covid-19, wprowadzanie lockdownu przez wiele państw, działania rządów ukierunkowane na protekcjonizm bezpośrednio wpłynęły na kruszenie się łańcuchów dostaw. Konsekwencją tego jest recesja i nierównomierny wzrost gospodarczy, które silnie oddziałują na globalny handel i transport.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter