Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Andrzej Pawlak, Business Development Director Poland DHL Supply Chain
Logistyka często nazywana jest barometrem gospodarki. Na jej dynamikę wzrostu w ubiegłym roku miało wpływ wiele czynników, z których najbardziej znaczącym wydaje się być przenoszenie handlu tradycyjnego do sieci i rozwój branży e-commerce. Cyfryzacja światowej gospodarki znacznie przyspiesza – wkraczamy w okres zwany czwartą rewolucją przemysłową – Industry 4.0. Symbolem pierwszej była para, drugiej – elektryczność, trzeciej – automatyzacja. Czwarta rewolucja przemysłowa to cyfryzacja całego łańcucha wartości przedsiębiorstw i wszystkich procesów – od produkcji poprzez sprzedaż aż do zaangażowania końcowego klienta. Cyfryzacja przyczynia się do wzrostu produktywności poprzez optymalizację procesów, rozszerzenie rynku zbytu, innowacyjne produkty oraz bardziej efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego. Wszystko to po to, aby było lepiej, szybciej i taniej. Powstają nowe inwestycje, poprawia się infrastruktura, wzrasta poziom zatrudnienia, a zainteresowanie usługami logistycznymi stale rośnie.
Obecnie mamy w kraju ponad 12 mln m2 nowoczesnych powierzchni magazynowych, a kolejne ponad 1,6 mln m2 jest w budowie. Firmy intensyfikują swoje działania rekrutacyjne, poszukując wykwalifikowanych pracowników. Bezrobocie w Polsce osiągnęło ostatnio rekordowo niski poziom i dalej spada. W sektorze łańcucha dostaw spotyka się problem z brakiem osób do pracy. Można zaryzykować stwierdzenie, że znaczące wzrosty popytu, w połączeniu ze starzeniem się siły roboczej, brakiem rąk do pracy i potrzebą posiadania nowych umiejętności nadążających za nowymi technologiami doprowadzi nas wkrótce do kryzysu na rynku pracy. Mogą być to czynniki, które wpłyną na osłabienie dynamiki rozwoju polskiej gospodarki.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Bachman, prezes zarządu Grupy PEKAES
Nastroje w branży TSL są zdecydowanie optymistyczne. Niemal z każdej strony docierają dobre wieści. Rodzime porty notują rekordy przeładunkowe, operatorzy uruchamiają nowe linie drobnicowe, powstają nowe parki logistyczne i zaplecza technologiczne. Transport kolejowy przeżywa ogromne ożywienie.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics
Można powiedzieć, że układ planet wyjątkowo sprzyjał sektorowi logistycznemu w Polsce w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat: rosnąca konsumpcja krajowa przełożyła się na wzrost zapotrzebowania na dystrybucję i lokalne zakłady produkcyjne; a gospodarka europejska, zwłaszcza Niemiec, które zdecydowanie są głównym partnerem gospodarczym Polski, znowu zaczęła rosnąć.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Seiffert, kierownik Działu Sprzedaży TSLOGISTIC
Na korzystne wyniki polskiej gospodarki składa się wiele czynników mikro- i makroekonomicznych. Globalny rynek zapomniał już o kryzysie i nabiera rozpędu. Polska jest ważnym ogniwem w procesach produkcyjnych największych firm starego kontynentu.

czytaj więcej »

Newsletter