Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Beata Troczyńska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Spedimex
Na branżę logistyczną mają wpływ silne trendy, które z jednej strony stwarzają dogodne warunki do rozwoju biznesu, z drugiej zaś stanowią barierę dalszego rozwoju. Polska gospodarka przyspiesza, co potwierdzają wyniki makroekonomiczne, a także prognozy ekspertów. Wzrost gospodarczy napędza popyt wewnętrzny, potęgowany przez politykę społeczną oraz coraz niższa stopa bezrobocia.
Dobra kondycja polskiej gospodarki i atrakcyjna lokalizacja w centrum Europy, a przy tym wciąż relatywnie niższe koszty pracy sprawiają, że Polska pozostaje jedną z najczęściej wybieranych europejskich lokalizacji dla biznesu. Nowe miejsca pracy tworzone są w większości sektorów, w dużej mierze także w branży TSL.
Wzrost zainteresowania Polską wpływa na rosnący popyt na usługi logistyczne, tym samym mogłoby się wydawać, że mamy idealne warunki do rozwoju biznesu. Pomimo sprzyjającej koniunktury, branża spotyka się z brakiem zasobów, które pozwoliłyby te uwarunkowania optymalnie wykorzystać. Niska stopa bezrobocia wbrew pozorom nie jest sytuacją korzystną dla przedsiębiorców. Praktycznie wszystkie sektory borykają się z brakiem siły roboczej. Szczególnie wyeksploatowane są okolice dużych miast, gdzie z uwagi na atrakcyjność rynku pod względem alokacji procesów logistycznych, znajdują się centra dystrybucyjne. Tym samym rosną oczekiwania płacowe pracowników.
Podobna sytuacja widoczna jest na rynku przewozów, gdzie brakuje ponad 100 000 kierowców, a deficyt w najbliższych latach ma się pogłębiać. Wysoka średnia wieku i bardziej konkurencyjne warunki w krajach Europy Zachodniej wskazują na dalszy spadek liczby kierowców na rynku pracy.
Te dwa nurty – z jednej strony niedobór przy rosnącym zapotrzebowaniu na pracowników i kierowców, z drugiej strony wzmagający popyt na usługi logistyczne zwiastują wzrost inflacji, która w przyszłym roku może wpłynąć na ograniczenie pozytywnych tendencji wzrostu polskiej gospodarki i nieco ją spowolnić.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Bachman, prezes zarządu Grupy PEKAES
Nastroje w branży TSL są zdecydowanie optymistyczne. Niemal z każdej strony docierają dobre wieści. Rodzime porty notują rekordy przeładunkowe, operatorzy uruchamiają nowe linie drobnicowe, powstają nowe parki logistyczne i zaplecza technologiczne. Transport kolejowy przeżywa ogromne ożywienie.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics
Można powiedzieć, że układ planet wyjątkowo sprzyjał sektorowi logistycznemu w Polsce w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat: rosnąca konsumpcja krajowa przełożyła się na wzrost zapotrzebowania na dystrybucję i lokalne zakłady produkcyjne; a gospodarka europejska, zwłaszcza Niemiec, które zdecydowanie są głównym partnerem gospodarczym Polski, znowu zaczęła rosnąć.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Seiffert, kierownik Działu Sprzedaży TSLOGISTIC
Na korzystne wyniki polskiej gospodarki składa się wiele czynników mikro- i makroekonomicznych. Globalny rynek zapomniał już o kryzysie i nabiera rozpędu. Polska jest ważnym ogniwem w procesach produkcyjnych największych firm starego kontynentu.

czytaj więcej »

Newsletter