Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska
Z prognoz dotyczących polskiego rynku KEP, opublikowanych w ubiegłym roku przez PwC, wynika, że w latach 2016-2018 branża będzie rosła w tempie ok. 12% rocznie, by w 2018 roku osiągnąć wartość 6,4 mld zł, przy wolumenie około 440 mln paczek. Wzrosty te są spowodowane przede wszystkim dynamicznym rozwojem handlu internetowego, który rośnie w tempie kilkunastu procent w skali roku. Z badań firmy Gemius „E-commerce w Polsce 2017” wynika, że już co drugi Polak (53%) dokonuje zakupów w polskich sklepach internetowych, z czego 16% kupuje w zagranicznych serwisach. Eksperci Sociomantic Labs z kolei szacują, że do 2020 roku w Internecie będzie funkcjonowało ponad 30 tys. polskich e-sklepów, a wartość rodzimego rynku e-commerce przekroczy 60 mld zł. Na rozwój rynku usług kurierskich wpływa także utrzymująca się od jakiegoś czasu koniunktura gospodarcza w Europie i wzrost konsumpcji. Przekłada się to na coraz większą popularność zakupów internetowych.
Wyniki finansowe firm kurierskich i duże inwestycje na rynku magazynowym potwierdzają, że branża logistyczna w Polsce przeżywa okres dynamicznego wzrostu. DPD Polska również dostrzega tę tendencję, notując dobre wyniki – na koniec czerwca 2017 roku przychody firmy wzrosły o 20% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły ok. 770 mln zł. W drugiej połowie roku powinny nadal rosnąć w tempie min. 10%, co pozwoli na przekroczenie styczniowych założeń o co najmniej 10% w całym 2017 r.
Warto jednak zauważyć, że wraz z rozwojem branży konkurencja się zaostrza. Oczywiście z punktu widzenia rynku i odbiorcy jest to bardzo pozytywne zjawisko – firmy inwestują w rozwiązania technologiczne i w wydajną infrastrukturę, podnoszą jakość swoich usług i wprowadzają usprawnienia na tzw. ostatniej mili.
Na razie nie widać na horyzoncie żadnych symptomów, które mogłyby świadczyć o spowolnieniu rozwoju rynku kurierskiego. Możemy jednak spodziewać się, że e-commerce w ciągu kilku lat się ustabilizuje. Wówczas dynamika wzrostu, w wyniku nasycenia rynku, może się nieco osłabić.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Bachman, prezes zarządu Grupy PEKAES
Nastroje w branży TSL są zdecydowanie optymistyczne. Niemal z każdej strony docierają dobre wieści. Rodzime porty notują rekordy przeładunkowe, operatorzy uruchamiają nowe linie drobnicowe, powstają nowe parki logistyczne i zaplecza technologiczne. Transport kolejowy przeżywa ogromne ożywienie.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics
Można powiedzieć, że układ planet wyjątkowo sprzyjał sektorowi logistycznemu w Polsce w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat: rosnąca konsumpcja krajowa przełożyła się na wzrost zapotrzebowania na dystrybucję i lokalne zakłady produkcyjne; a gospodarka europejska, zwłaszcza Niemiec, które zdecydowanie są głównym partnerem gospodarczym Polski, znowu zaczęła rosnąć.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Seiffert, kierownik Działu Sprzedaży TSLOGISTIC
Na korzystne wyniki polskiej gospodarki składa się wiele czynników mikro- i makroekonomicznych. Globalny rynek zapomniał już o kryzysie i nabiera rozpędu. Polska jest ważnym ogniwem w procesach produkcyjnych największych firm starego kontynentu.

czytaj więcej »

Newsletter