Komentarze

Całościowe zarządzanie łańcuchem dostaw

Do konkurowania potrzebne są produkty, ale to nie wszystko. Wystarczy przyjrzeć się sieci Tesco i jej nowej idei podejścia do klienta, która mówi o tym, że klient oczekuje dobrych towarów zawsze, wszędzie i  w każdym momencie.

czytaj więcej »


Benchmarking łańcucha dostaw

Ostatnie badania Europejskiego Towarzystwa Logistycznego, uznawane za najważniejsze badanie benchmarkingu łańcucha dostaw wykazują, że kluczowymi czynnikami sukcesu w łańcuchu dostaw są: struktury regionalnych sieci, elastyczność, zarządzanie ryzykiem i środkami obrotowymi.

czytaj więcej »


Synchronizacja danych

W dzisiejszych czasach bardzo ważne znaczenie ma zarządzanie informacjami także w łańcuchu dostaw. Podstawowym problemem okazuje się jednak synchronizacja tych danych.

czytaj więcej »


Logistyka a zrównoważony rozwój

Logistyka pełni kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju konkurencyjnej gospodarki. Trudno jest wyobrazić sobie bezproblemowo rozwijającą się gospodarkę bez transportu. Jednocześnie duża liczba przewożonych ludzi i towarów nie pozostaje bez wpływu na środowisko, wpływając na jego zanieczyszczenie i hałas.

czytaj więcej »


Sukces w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Jednym z kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu projektami w budowaniu łańcuchów dostaw jest komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu, a kierownikiem projektu lub też sponsorem projektu na każdym etapie projektu, a więc także na etapie jego planowania.

czytaj więcej »


Wirtualne łańcuchy dostaw

We współczesnych czasach nastąpiła dekompozycja łańcucha dostaw. Spowodowane to zostało przez procesy globalizacyjne, zwiększenie dystansu przewozu towarów oraz deregulacje ekonomiczne. Firmy coraz częściej przechodzą od strategii zasobowych do strategii konkurencji, w której punktem wyjścia staje się outsourcing. W ten sposób tworzona jest koncepcja modułowa łańcuchu dostaw, w której każdy moduł może być przedmiotem konkurencji (co-packing, transport, magazynowanie etc).

czytaj więcej »


Prywatyzacja made in Poland


Ministerstwo Skarbu, w ramach rządowego programu prywatyzacji, planuje sprzedać Polską Żeglugę Bałtycką. Ministerstwo w swojej wycenie w ogóle nie rozumie co chce sprzedać. Plan sprzedaży za 50 mln złotych, do tego jeszcze w ratach, w ciągu kilku lat, kontrolnego pakietu (50 procent plus jeden) pokazuje, że w resorcie nie ma kompletnie zrozumienia specyfiki branży, wartości rzeczywistego majątku i przede wszystkim konsekwencji sprzedaży z jego następstwami dla polskich portów i świadczonych przez nie usług .

czytaj więcej »


Kryzys a stawki frachtowe

Kryzysu w polskiej gospodarce nie ma, pod koniec 2008 i przez wiele miesięcy 2009 r. trwało spowolnienie gospodarcze. Dla rynku przewozowego, we wszystkich gałęziach transportu, podstawowe znaczenie miały: spadek wielkości produkcji przemysłowej i znaczne ograniczenie obrotów handlu zagranicznego.

czytaj więcej »


Całkowite koszty posiadania

W ciągu ostatnich kilku lat niektórzy wiodący producenci wózków widłowych i środków transportu zaczęli prezentować klientom własne kalkulacje kosztów zakupu i eksploatacji ich produktów. Najważniejszym elementem wszystkich kalkulatorów kosztów jest poprawność i rzetelność zawartych w nich danych.

czytaj więcej »


Kryzys zmotywował wszystkie firmy

Szybkość i bezbłędność dostaw to podstawowe parametry jakimi są oceniani operatorzy logistyczni. Stabilna niezawodność w całym okresie współpracy, przewidywalna skuteczność to wartości oczekiwane i pożądane przez klientów. Niezawodność na najwyższym poziomie daje klientom poczucie bezpieczeństwa i pewności wobec swoich odbiorców i klientów.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter