Komentarze

Transportowa schizofrenia

Lektura Białej Księgi skłania do zastanowienia się nad tym, czy organy Unii Europejskiej prawidłowo kształtują strategiczne cele rozwoju społeczno-gospodarczego Starego Kontynentu. Koncepcja, iż „dekarbonizację gospodarki” należy uznać za jeden z podstawowych priorytetów polityki gospodarczej, a w jej ramach także polityki transportowej, wydaje się być dyskusyjna.

czytaj więcej »


Liczy się wartość intelektualna

Jesteśmy świadkami swoistej rewolucji technologicznej w świecie, w wyniku której wartość produktu ocenia się według wkładu intelektualnego, jaki posiada dany produkt. Podczas gdy jeszcze 30 lat temu w ogólnej wartości firmy – 95 procent stanowiła wartość materialna, a jedynie 5 procent – wartość intelektualna, to obecnie nastąpiło odwrócenie tych proporcji.

czytaj więcej »


Optymalizacja kosztów w intralogistyce

Na podstawie naszych 20-letnich obserwacji i analiz wyliczyliśmy, że na koszty użytkowania wózków widłowych składają się: w 10 % – koszty zakupu wózka, w 5% – energii, w 15%- utrzymania i serwisu i w 70% koszty operatora.

czytaj więcej »


Technologie przyszłości

Technologia nie może nas usypiać, musi przynieść nam coś, z czym będziemy mogli się ścierać.

czytaj więcej »


W dążeniu do świata bez tarć

W doskonałości operacyjnej nie stawia się celu, doskonałość operacyjna jest czymś więcej niż podróżą. Mówimy często, że tylko Bóg jest doskonały. My jednak nigdy Bogiem nie będziemy, dlatego jedyne, co możemy zrobić, to nieustannie doskonalić swoje działania, procesy i otoczenie zewnętrzne. Uważam, że ludzie powinni więcej uwagi przywiązywać do swoich słabych stron niż mocnych.

czytaj więcej »


Projektanci łańcuchów dostaw

Projektanci łańcuchów dostaw powinni przede wszystkim zdać sobie sprawę z własnych słabości i nie bać się korzystać z usług konsultantów lub firm zewnętrznych tam, gdzie brakuje im kompetencji i doświadczenia.

czytaj więcej »


Centra dystrybucyjne

Nie ma sensu tworzenia centrów dystrybucyjnych dla każdego produktu oddzielnie.

czytaj więcej »


Dobry menedżer

To, co jest niezbędne, aby duże przedsięwzięcia na skalę firmy zakończyły się powodzeniem, to prawdziwe przywództwo. Liderem nie jest się z tytułu pozycji, tytułu lub pochodzenia. Lider jest ten, ponieważ ludzie są skłonni pójść za nim. Jeżeli lider ogląda się do tyłu i nikt za nim nie podąża, to znaczy, że nie jest liderem – on po prostu spaceruje.

czytaj więcej »


Czy technologia RFID zastąpi kody kreskowe?

Jestem pewien, że za 100 lat technologia RFID zostanie uznana za trzecią rewolucję cywilizacyjną.

czytaj więcej »


Polska ma problem z finansami publicznymi

Rząd podjął decyzję, że w ramach ustaw okołobudżetowych będzie podwyżka VAT-u. PSL wywalczył obniżenie stawki na część mniej przetworzonej żywności, natomiast PiS zgłosił podatek bankowy.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter