Komentarze

Logistyka a zrównoważony rozwój

Logistyka pełni kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju konkurencyjnej gospodarki. Trudno jest wyobrazić sobie bezproblemowo rozwijającą się gospodarkę bez transportu. Jednocześnie duża liczba przewożonych ludzi i towarów nie pozostaje bez wpływu na środowisko, wpływając na jego zanieczyszczenie i hałas.

czytaj więcej »


Sukces w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Jednym z kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu projektami w budowaniu łańcuchów dostaw jest komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu, a kierownikiem projektu lub też sponsorem projektu na każdym etapie projektu, a więc także na etapie jego planowania.

czytaj więcej »


Wirtualne łańcuchy dostaw

We współczesnych czasach nastąpiła dekompozycja łańcucha dostaw. Spowodowane to zostało przez procesy globalizacyjne, zwiększenie dystansu przewozu towarów oraz deregulacje ekonomiczne. Firmy coraz częściej przechodzą od strategii zasobowych do strategii konkurencji, w której punktem wyjścia staje się outsourcing. W ten sposób tworzona jest koncepcja modułowa łańcuchu dostaw, w której każdy moduł może być przedmiotem konkurencji (co-packing, transport, magazynowanie etc).

czytaj więcej »


Prywatyzacja made in Poland


Ministerstwo Skarbu, w ramach rządowego programu prywatyzacji, planuje sprzedać Polską Żeglugę Bałtycką. Ministerstwo w swojej wycenie w ogóle nie rozumie co chce sprzedać. Plan sprzedaży za 50 mln złotych, do tego jeszcze w ratach, w ciągu kilku lat, kontrolnego pakietu (50 procent plus jeden) pokazuje, że w resorcie nie ma kompletnie zrozumienia specyfiki branży, wartości rzeczywistego majątku i przede wszystkim konsekwencji sprzedaży z jego następstwami dla polskich portów i świadczonych przez nie usług .

czytaj więcej »


Kryzys a stawki frachtowe

Kryzysu w polskiej gospodarce nie ma, pod koniec 2008 i przez wiele miesięcy 2009 r. trwało spowolnienie gospodarcze. Dla rynku przewozowego, we wszystkich gałęziach transportu, podstawowe znaczenie miały: spadek wielkości produkcji przemysłowej i znaczne ograniczenie obrotów handlu zagranicznego.

czytaj więcej »


Całkowite koszty posiadania

W ciągu ostatnich kilku lat niektórzy wiodący producenci wózków widłowych i środków transportu zaczęli prezentować klientom własne kalkulacje kosztów zakupu i eksploatacji ich produktów. Najważniejszym elementem wszystkich kalkulatorów kosztów jest poprawność i rzetelność zawartych w nich danych.

czytaj więcej »


Kryzys zmotywował wszystkie firmy

Szybkość i bezbłędność dostaw to podstawowe parametry jakimi są oceniani operatorzy logistyczni. Stabilna niezawodność w całym okresie współpracy, przewidywalna skuteczność to wartości oczekiwane i pożądane przez klientów. Niezawodność na najwyższym poziomie daje klientom poczucie bezpieczeństwa i pewności wobec swoich odbiorców i klientów.

czytaj więcej »


Jak uporać się z problemem palet zwrotnych?

Prace nad stworzeniem racjonalnego systemu gospodarowania opakowaniami zwrotnymi, których szczególnym przypadkiem są palety EUR, trwały wiele miesięcy. Opisanie złożonych zależności między właścicielem opakowania, operatorem logistycznym, przewoźnikiem, odbiorcą a „magazynem opakowań zwrotnych” w zestawieniu z różnymi kryteriami klasyfikacji było jednym z trudniejszych etapów. Do tego system musiał być łatwy i przyjazny dla użytkowników. Po półrocznym testowaniu systemu dziś na gospodarkę opakowaniami zwrotnymi patrzymy również w kontekście wartości dodanej do naszych usług. Tym bardziej że MOP pozwala rozliczać każdy typ opakowania zwrotnego.

czytaj więcej »


Poszukiwanie nowych koncepcji składowania i komple

Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju różnych koncepcji składowania i kompletacji towarów. Także na polskim rynku widoczne są zróżnicowane trendy. Jednym z nich jest rosnące zainteresowanie systemami zautomatyzowanymi. Bito dostarcza technikę regałową, podesty, pojemniki z tworzywa sztucznego oraz tace (tablary) stalowe.

czytaj więcej »


Na ile logistyka jest innowacyjna?

To cieszy, że osoby pracujące w obszarze logistyki zauważyły potrzebę poznania innowacji. Sądzę, że związane jest to z szukaniem możliwości wewnętrznego wzmocnienia firm – czy to podmiotów z branży TSL, czy też podmiotów realizujących logistykę we własnym zakresie lub korzystających z usług TSL. Istotny jest moment – spowolnienie gospodarcze i symptomy zwiększania obrotów, na razie incydentalne. To również wnioski z przeprowadzonych rozmów z kilkoma uczestnikami konferencji.

czytaj więcej »


Strona 4 z 512345

Newsletter