Optymalizacja kosztów w intralogistyce

Optymalizacja kosztów w intralogistyce

Na podstawie naszych 20-letnich obserwacji i analiz wyliczyliśmy, że na koszty użytkowania wózków widłowych składają się: w 10 % – koszty zakupu wózka, w 5% – energii, w 15%- utrzymania i serwisu i w 70% koszty operatora.

W związku z tym doszliśmy do wniosku, że największy potencjał obniżenia kosztów w intralogistyce istniej po zakupie wózków widłowych. Po bliższym przyjrzeniu się kosztom serwisowania wózków okazało się, że 1/3 usług serwisowych wynikała z nagłych zdarzeń i wypadków, które wymagały naprawy pojazdów. Dalsze analizy wykazały, że wypadki spowodowane przez operatorów wózków widłowych były przyczyną nie tylko uszkodzenia lub zepsucia wózków widłowych, ale także regałów, palet i towarów. Nasze obserwacje i analizy zostały potwierdzone przez ekspertów przemysłowych, którzy oceniają, że 1 euro wydane w związku z uszkodzeniem wózka widłowego oznacza 10 euro wydanych na naprawę uszkodzeń w innych obszarach.
Nasze analizy potwierdzają, że istniej ogromny potencjał związany z optymalizacja kosztów w intralogistyce, który wiąże się z bezpieczeństwem pracy.
 

Hans van Leeuven
V-ce prezydent ds. sprzedaży i usług

Toyota Material Handling Europe

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Budowanie przewagi

Budowanie przewagi

Teodor Kula, dyrektor zarządzający ESA Logistika Polska, Chieff Bussinss Developement Officer ESA Group
Naturalne w dzisiejszych czasach jest korzytanie z usług wyspecjalizowanych firm w zakresie transportu i magazynowania towarów, jednak w mojej opinii to mniej popularne usługi typu in-house są w stanie znacząco wpłynąć na zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy.

czytaj więcej »

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce
Wraz z poprawą koniunktury i rewolucyjnymi niemal zmianami w handlu, uruchomionymi przez upowszechnienie się Internetu, firmy zlecają operatorom coraz więcej zadań logistycznych.

czytaj więcej »

Większe powierzchnie magazynowe

Większe powierzchnie magazynowe

Michał Czarnecki, Vice President, Head of Leasing Prologis w Polsce
Zapotrzebowanie na coraz większą powierzchnię magazynową rośnie z roku na rok. O ile jeszcze kilka lat temu transakcje ok. 20 000 m2 były rzadkością, to dziś stały się praktycznie codziennością.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter