Kielich wstydu

Kielich wstydu

Dziś największym gospodarczym problemem świata jest nie, w jaki sposób wyprodukować, ale w jaki sposób sprzedać. Podstawowym problemem świata jest bowiem bariera popytu! A bariera ta wynika z narastających rozpiętości i nierówności dochodowych.

Ilustruje to metaforycznie tzw. ”kielich wstydu”, wskazujący, że większość (80-90% – czasza kielicha) światowego bogactwa skoncentrowana jest w rekach 10-20 % ludności świata. Na pozostałą 80-90 % część ludności przypada zaledwie 10-20 % tego bogactwa ( to co skapnie do nóżki kielicha). Należy jednak pamiętać, że popyt przede wszystkim tworzą masy, a nie bogaci, bo ich siła popytu ma swoje naturalne ograniczenia. Mowiąc metaforycznie, ileż jeszcze można zjeść kawioru czy ileż kolejnych jachtów kupić? Biedniejsi natomiast kierują dodatkowe dochody niemalże natychmiast na rynek. Zatem , aby nie doszło do zahamowania rozwoju gospodarki wolnorynkowej i handlu, niezbędne są mechanizmy sprzyjające ograniczaniu nierówności dochodowych i przeciwdziałające wykluczeniu rynkowemu biedniejszych warstw społeczeństwa. Nierzypadkowo też rozwija się światowa debata na temat tzw. kapitalizmu inkluzywnego, (inclusive capitalism) jako systemu bardzie spraweidliwego od obecnego. Tworzy to nowe szanse, ale i wyzwania także dla sektora handlu.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Dariusz Michalak, Sales&Project Manager Diera
Wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, wzrost eksportu, dobre nastroje wśród konsumentów nie tylko w Polsce, ale generalnie na większości rynków europejskich wpływają na dobrą koniunkturę i obecny wzrost gospodarczy. Dynamiczny wzrost PKB Niemiec jest motorem rozwoju polskiego przemysłu i eksportu (ponad 6% w pierwszym półroczu 2017 r.).

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Walenda, Executive Vice President CEE and Russia, CEO/Managing Director Poland DSV Solutions
Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej w 2017 roku kształtuje się powyżej średniej długookresowej, jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż przeważająca liczba pozytywnych ocen dotyczy sektora finansowego i ubezpieczeniowego.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Przemysław Mormul, dyrektor marketingu i sprzedaży Panalpina Polska
Dobra koniunktura w gospodarce to coś, do czego przez ostatnie lata mogliśmy się już przyzwyczaić, ba! przyjmujemy, jako pewnik przy układaniu wszelkiego rodzaju planów budżetowych czy inwestycyjnych na kolejne lata. Strategie zdecydowanej większości firm to strategie oparte o wzrosty – wzrost liczby klientów, sprzedaży, zysku…

czytaj więcej »

Newsletter