Kielich wstydu

Kielich wstydu

Dziś największym gospodarczym problemem świata jest nie, w jaki sposób wyprodukować, ale w jaki sposób sprzedać. Podstawowym problemem świata jest bowiem bariera popytu! A bariera ta wynika z narastających rozpiętości i nierówności dochodowych.

Ilustruje to metaforycznie tzw. ”kielich wstydu”, wskazujący, że większość (80-90% – czasza kielicha) światowego bogactwa skoncentrowana jest w rekach 10-20 % ludności świata. Na pozostałą 80-90 % część ludności przypada zaledwie 10-20 % tego bogactwa ( to co skapnie do nóżki kielicha). Należy jednak pamiętać, że popyt przede wszystkim tworzą masy, a nie bogaci, bo ich siła popytu ma swoje naturalne ograniczenia. Mowiąc metaforycznie, ileż jeszcze można zjeść kawioru czy ileż kolejnych jachtów kupić? Biedniejsi natomiast kierują dodatkowe dochody niemalże natychmiast na rynek. Zatem , aby nie doszło do zahamowania rozwoju gospodarki wolnorynkowej i handlu, niezbędne są mechanizmy sprzyjające ograniczaniu nierówności dochodowych i przeciwdziałające wykluczeniu rynkowemu biedniejszych warstw społeczeństwa. Nierzypadkowo też rozwija się światowa debata na temat tzw. kapitalizmu inkluzywnego, (inclusive capitalism) jako systemu bardzie spraweidliwego od obecnego. Tworzy to nowe szanse, ale i wyzwania także dla sektora handlu.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Cyfryzacja wspiera zwinność łańcucha dostaw

Cyfryzacja wspiera zwinność łańcucha dostaw

Przemysł 4.0 oznacza większe wykorzystanie IT, cyfryzację procesów, poprawę zwinności i elastyczności. Logistyka nie jest sama dla siebie lecz musi odpowiadać na potrzeby klientów. Przemysł 4.0 ma kluczową rolę do odegrania w sprostaniu potrzebom klientów, którzy oczekują coraz szybszych i odpowiedzialnych dostaw specjalnie dla nich przygotowanych towarów.

czytaj więcej »

Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo

Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo

Wyobraźmy sobie łańcuch złożony z wielu ogniw, czy poprawiając wszystkie ogniwa w tym łańcuchu sprawimy, że cały łańcuch będzie silniejszy? Nie! Aby cały łańcuch był silniejszy, wpierw należy zidentyfikować jego najsłabsze ogniwo i je ulepszyć, a dopiero wówczas łańcuch będzie silniejszy.

czytaj więcej »

Wyzwania dla branży TSL

Wyzwania dla branży TSL

Dwie dekady temu branża TSL otrzymała szansę rozwoju, gdyż globalizacja i e-commerce doprowadziły do drastycznego zwiększenia wolumenu potoków przesyłek, w tym przede wszystkim kurierskich. Rozpoczęta w drugiej dekadzie XXI w. epoka cyfryzacji i upowszechnienie telekomunikacji mobilnej oraz wywrotowe innowacje (disrupiton innovation) w handlu przynoszą nowe wyzwania dla branży TSL.

czytaj więcej »

Newsletter