Benchmarking łańcucha dostaw

Benchmarking łańcucha dostaw

Ostatnie badania Europejskiego Towarzystwa Logistycznego, uznawane za najważniejsze badanie benchmarkingu łańcucha dostaw wykazują, że kluczowymi czynnikami sukcesu w łańcuchu dostaw są: struktury regionalnych sieci, elastyczność, zarządzanie ryzykiem i środkami obrotowymi.

W czasach kryzysu dla zachowania, a nawet wzmocnienia konkurencyjności firmy konieczne jest ograniczenie wydatków związanych z łańcuchem dostaw i niedopuszczenie do zamrożenia kapitału obrotowego w zapasach. Współcześnie, kto dysponuje gotówką – ma przewagę. Z drugiej strony obserwuje się wzrost wymagań odbiorców w zakresie czasu realizacji usług dostaw, ich dostępności i rzetelności. Pomimo oczywistych procesów globalizacji, okazuje się jednak też, że w ostatnich 10 latach więcej towarów przepływa w skali regionalnej niż w skali globalnej.

prof. dr Hans-Christian Pfohl

kierownik Katedry Zarządzania Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt

wieloletni członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Logistycznego

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Budowanie przewagi

Budowanie przewagi

Teodor Kula, dyrektor zarządzający ESA Logistika Polska, Chieff Bussinss Developement Officer ESA Group
Naturalne w dzisiejszych czasach jest korzytanie z usług wyspecjalizowanych firm w zakresie transportu i magazynowania towarów, jednak w mojej opinii to mniej popularne usługi typu in-house są w stanie znacząco wpłynąć na zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy.

czytaj więcej »

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce
Wraz z poprawą koniunktury i rewolucyjnymi niemal zmianami w handlu, uruchomionymi przez upowszechnienie się Internetu, firmy zlecają operatorom coraz więcej zadań logistycznych.

czytaj więcej »

Większe powierzchnie magazynowe

Większe powierzchnie magazynowe

Michał Czarnecki, Vice President, Head of Leasing Prologis w Polsce
Zapotrzebowanie na coraz większą powierzchnię magazynową rośnie z roku na rok. O ile jeszcze kilka lat temu transakcje ok. 20 000 m2 były rzadkością, to dziś stały się praktycznie codziennością.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter