Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Dariusz Michalak, Sales&Project Manager Diera
Wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, wzrost eksportu, dobre nastroje wśród konsumentów nie tylko w Polsce, ale generalnie na większości rynków europejskich wpływają na dobrą koniunkturę i obecny wzrost gospodarczy. Dynamiczny wzrost PKB Niemiec jest motorem rozwoju polskiego przemysłu i eksportu (ponad 6% w pierwszym półroczu 2017 r.). Blisko 30% polskiego eksportu trafia do Niemiec, więc sytuacja w niemieckiej gospodarce wyznacza trend koniunktury w Polsce w nieporównanie większym stopniu niż rodzima polityka gospodarcza. I tu należy szukać zagrożeń w niedalekiej przyszłości.
Brak spójnej wizji unowocześniania gospodarki i upraszczania mechanizmów biurokratycznych i podatkowych, nie tylko osłabią dynamikę, ale prawdopodobnie doprowadzą do stagnacji. Chaotyczne i doraźnie uchwalane przepisy, rozdawnictwo, interwencjonizm to hamulce rozwoju przedsiębiorczości. Izolacja polityczna i ciągłe zmiany w prawie nie stwarzają w Unii Europejskiej dobrego klimatu dla przyciągania inwestycji zagranicznych do Polski. Z drugiej strony nie widać żadnego realnego działania rządzących, promującego innowacje, zachęcającego przedsiębiorców do inwestowania w badania i rozwój – współczesne koła zamachowe w rozwiniętych gospodarkach.
Bez pakietu zachęt i ulg podatkowych Polska gospodarka coraz bardziej będzie zostawała w tyle za tymi, którzy wyznaczają drogę do nowoczesności. W tej kwestii, sprawdzająca się dotąd w Polsce zasada: „wystarczy, że Państwo nie przeszkadza prywatnej przedsiębiorczości”, wydaje się jednak niewystarczająca.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Bachman, prezes zarządu Grupy PEKAES
Nastroje w branży TSL są zdecydowanie optymistyczne. Niemal z każdej strony docierają dobre wieści. Rodzime porty notują rekordy przeładunkowe, operatorzy uruchamiają nowe linie drobnicowe, powstają nowe parki logistyczne i zaplecza technologiczne. Transport kolejowy przeżywa ogromne ożywienie.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics
Można powiedzieć, że układ planet wyjątkowo sprzyjał sektorowi logistycznemu w Polsce w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat: rosnąca konsumpcja krajowa przełożyła się na wzrost zapotrzebowania na dystrybucję i lokalne zakłady produkcyjne; a gospodarka europejska, zwłaszcza Niemiec, które zdecydowanie są głównym partnerem gospodarczym Polski, znowu zaczęła rosnąć.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Seiffert, kierownik Działu Sprzedaży TSLOGISTIC
Na korzystne wyniki polskiej gospodarki składa się wiele czynników mikro- i makroekonomicznych. Globalny rynek zapomniał już o kryzysie i nabiera rozpędu. Polska jest ważnym ogniwem w procesach produkcyjnych największych firm starego kontynentu.

czytaj więcej »

Newsletter