Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Tomasz Buraś, dyrektor zarządzający DHL Express w Polsce
Za dobrą koniunkturę na rynku odpowiadają pozytywne wskaźniki gospodarcze Polski m.in. w postaci 4% wzrostu PKB w całym 2017 roku, a także utrzymująca się wysoka dynamika eksportu i importu. Od wielu lat bowiem handel zagraniczny pełni istotną rolę w polskiej gospodarce, zawdzięczając to wzrastającej aktywności polskich przedsiębiorców zaangażowanych w międzynarodową wymianę handlową. Nie bez znaczenia jest również dobra kondycja globalnej gospodarki. Z obserwacji zachowań naszych klientów wynika, że dzięki utrzymującej się dynamice handlu międzynarodowego, planują oni kolejne inwestycje w Polsce, związane z eksportem i importem swoich wyrobów. Wyraźnym trendem jest również lokowanie w Polsce centrów dystrybucyjnych i logistycznych o zasięgu międzynarodowym, a także zakładów produkujących towary na eksport. Zmianie ulega struktura geograficzna i towarowa handlu zagranicznego. Przedsiębiorcy szans na rozwój biznesu upatrują w nowych kierunkach ekspansji handlowej, czego przykładem jest rosnąca rola i znaczenie eksportu na rynkach poza UE, do Azji i Ameryki Południowej.
Ogromny wpływ na rozwój branży logistycznej ma i będzie miała dalsza ekspansja sektora e-commerce.
Przewidujemy, że w najbliższych latach branża logistyczna nadal będzie się dynamicznie rozwijała, głównie dzięki dalszemu rozwojowi e-commerce oraz eksportowi. Nie oznacza to jednak, że przed branżą nie ma wyzwań. W perspektywie najbliższych lat wyzwaniem dla firm logistycznych może okazać się rosnący deficyt pracowników na rynku pracy w branży TSL. Coraz większym problemem pracodawców będzie pozyskanie specjalistów. Optymalnym rozwiązaniem może okazać się wdrożenie nowych efektywnych narzędzi HR. Stałym elementem strategii firm logistycznych pozostaje inwestowanie w pracowników oraz w ich wiedzę, tworząc dla nich m.in. odpowiednie programy szkoleniowe oraz warsztaty rozwijające ich kompetencje i umiejętności. Dużej uwagi wymagać będzie doskonalenie procesów obsługi klienta oraz świadczenie najwyższej jakości usług, zaspokajających rosnące oczekiwania i potrzeby rynku konsumentów.
Oznacza to wykorzystanie nowych technologii, m.in. automatyzację procesów logistycznych, zastosowanie wyspecjalizowanych i zaawansowanych systemów lub maszyn, a także kolejne inwestycje w nowe obiekty dedykowane usługom logistycznym.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Budowanie przewagi

Budowanie przewagi

Teodor Kula, dyrektor zarządzający ESA Logistika Polska, Chieff Bussinss Developement Officer ESA Group
Naturalne w dzisiejszych czasach jest korzytanie z usług wyspecjalizowanych firm w zakresie transportu i magazynowania towarów, jednak w mojej opinii to mniej popularne usługi typu in-house są w stanie znacząco wpłynąć na zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy.

czytaj więcej »

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce
Wraz z poprawą koniunktury i rewolucyjnymi niemal zmianami w handlu, uruchomionymi przez upowszechnienie się Internetu, firmy zlecają operatorom coraz więcej zadań logistycznych.

czytaj więcej »

Większe powierzchnie magazynowe

Większe powierzchnie magazynowe

Michał Czarnecki, Vice President, Head of Leasing Prologis w Polsce
Zapotrzebowanie na coraz większą powierzchnię magazynową rośnie z roku na rok. O ile jeszcze kilka lat temu transakcje ok. 20 000 m2 były rzadkością, to dziś stały się praktycznie codziennością.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter