Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Tomasz Buraś, dyrektor zarządzający DHL Express w Polsce
Za dobrą koniunkturę na rynku odpowiadają pozytywne wskaźniki gospodarcze Polski m.in. w postaci 4% wzrostu PKB w całym 2017 roku, a także utrzymująca się wysoka dynamika eksportu i importu. Od wielu lat bowiem handel zagraniczny pełni istotną rolę w polskiej gospodarce, zawdzięczając to wzrastającej aktywności polskich przedsiębiorców zaangażowanych w międzynarodową wymianę handlową. Nie bez znaczenia jest również dobra kondycja globalnej gospodarki. Z obserwacji zachowań naszych klientów wynika, że dzięki utrzymującej się dynamice handlu międzynarodowego, planują oni kolejne inwestycje w Polsce, związane z eksportem i importem swoich wyrobów. Wyraźnym trendem jest również lokowanie w Polsce centrów dystrybucyjnych i logistycznych o zasięgu międzynarodowym, a także zakładów produkujących towary na eksport. Zmianie ulega struktura geograficzna i towarowa handlu zagranicznego. Przedsiębiorcy szans na rozwój biznesu upatrują w nowych kierunkach ekspansji handlowej, czego przykładem jest rosnąca rola i znaczenie eksportu na rynkach poza UE, do Azji i Ameryki Południowej.
Ogromny wpływ na rozwój branży logistycznej ma i będzie miała dalsza ekspansja sektora e-commerce.
Przewidujemy, że w najbliższych latach branża logistyczna nadal będzie się dynamicznie rozwijała, głównie dzięki dalszemu rozwojowi e-commerce oraz eksportowi. Nie oznacza to jednak, że przed branżą nie ma wyzwań. W perspektywie najbliższych lat wyzwaniem dla firm logistycznych może okazać się rosnący deficyt pracowników na rynku pracy w branży TSL. Coraz większym problemem pracodawców będzie pozyskanie specjalistów. Optymalnym rozwiązaniem może okazać się wdrożenie nowych efektywnych narzędzi HR. Stałym elementem strategii firm logistycznych pozostaje inwestowanie w pracowników oraz w ich wiedzę, tworząc dla nich m.in. odpowiednie programy szkoleniowe oraz warsztaty rozwijające ich kompetencje i umiejętności. Dużej uwagi wymagać będzie doskonalenie procesów obsługi klienta oraz świadczenie najwyższej jakości usług, zaspokajających rosnące oczekiwania i potrzeby rynku konsumentów.
Oznacza to wykorzystanie nowych technologii, m.in. automatyzację procesów logistycznych, zastosowanie wyspecjalizowanych i zaawansowanych systemów lub maszyn, a także kolejne inwestycje w nowe obiekty dedykowane usługom logistycznym.

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Dariusz Michalak, Sales&Project Manager Diera
Wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, wzrost eksportu, dobre nastroje wśród konsumentów nie tylko w Polsce, ale generalnie na większości rynków europejskich wpływają na dobrą koniunkturę i obecny wzrost gospodarczy. Dynamiczny wzrost PKB Niemiec jest motorem rozwoju polskiego przemysłu i eksportu (ponad 6% w pierwszym półroczu 2017 r.).

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Maciej Walenda, Executive Vice President CEE and Russia, CEO/Managing Director Poland DSV Solutions
Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej w 2017 roku kształtuje się powyżej średniej długookresowej, jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż przeważająca liczba pozytywnych ocen dotyczy sektora finansowego i ubezpieczeniowego.

czytaj więcej »

Polska gospodarka – opinie

Polska gospodarka – opinie

Przemysław Mormul, dyrektor marketingu i sprzedaży Panalpina Polska
Dobra koniunktura w gospodarce to coś, do czego przez ostatnie lata mogliśmy się już przyzwyczaić, ba! przyjmujemy, jako pewnik przy układaniu wszelkiego rodzaju planów budżetowych czy inwestycyjnych na kolejne lata. Strategie zdecydowanej większości firm to strategie oparte o wzrosty – wzrost liczby klientów, sprzedaży, zysku…

czytaj więcej »

Newsletter