Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo

Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo

Wyobraźmy sobie łańcuch złożony z wielu ogniw, czy poprawiając wszystkie ogniwa w tym łańcuchu sprawimy, że cały łańcuch będzie silniejszy? Nie! Aby cały łańcuch był silniejszy, wpierw należy zidentyfikować jego najsłabsze ogniwo i je ulepszyć, a dopiero wówczas łańcuch będzie silniejszy.

Zapewnienie przepływu strumienia wartości wymaga doskonalenia wszystkich procesów, ale przede wszystkim podjęcia działań wobec wąskiego gardła. Stabilny i zrównoważony przepływ wartości możliwy będzie po zsynchronizowaniu przepływu materiałów i informacji w strumieniu wartości. Identyfikacja ograniczeń powinna odbywać się w trzech płaszczyznach: wewnętrznego strumienia wartości, całej organizacji w przypadku współdzielenia zasobów przez strumienie oraz pełnego strumienia wartości. W przypadku zidentyfikowania barier w pełnym strumieniu wartości, niezbędne będzie podjęcie działań poprawiających odpowiadającego  mu ogniwa łańcucha dostaw. Wdrożenie TOC w całym łańcuchu dostaw zmniejsza poziom zapasów, poprawia elastyczność działania, wykorzystanie zasobów i zadowolenie klientów i tym samym przyczynia się do poprawy konkurencyjności  organizacji łańcucha dostaw.

 

Rami Goldratt

CEO Goldratt Consulting

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Budowanie przewagi

Budowanie przewagi

Teodor Kula, dyrektor zarządzający ESA Logistika Polska, Chieff Bussinss Developement Officer ESA Group
Naturalne w dzisiejszych czasach jest korzytanie z usług wyspecjalizowanych firm w zakresie transportu i magazynowania towarów, jednak w mojej opinii to mniej popularne usługi typu in-house są w stanie znacząco wpłynąć na zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy.

czytaj więcej »

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

Outsourcing pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów logistycznych

dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce
Wraz z poprawą koniunktury i rewolucyjnymi niemal zmianami w handlu, uruchomionymi przez upowszechnienie się Internetu, firmy zlecają operatorom coraz więcej zadań logistycznych.

czytaj więcej »

Większe powierzchnie magazynowe

Większe powierzchnie magazynowe

Michał Czarnecki, Vice President, Head of Leasing Prologis w Polsce
Zapotrzebowanie na coraz większą powierzchnię magazynową rośnie z roku na rok. O ile jeszcze kilka lat temu transakcje ok. 20 000 m2 były rzadkością, to dziś stały się praktycznie codziennością.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter